Long

De soort bestraling hangt af van het stadium.

Stadium I long carcinoom:
Voor stadium I wordt er normaal gezien stereotactische bestraling gegeven indien de patiënt niet in aanmerking komt voor een operatie of indien een patiënt de operatie weigert. De uitleg over stereotactische bestraling vindt u in het hoofdstuk "Radiotherapie". Het aantal bestralingen varieert tussen de 1 en de 8.

Het doel van deze behandeling is: de tumor komt nooit meer terug.

Stadium III long carcinoom:
Patiënten met een stadium III worden meestal behandeld met 3-D conformele radiotherapie, IMRT, VMAT of Rapic Arc. Een van deze technieken wordt dan gecombineerd met chemotherapie. De chemotherapie wordt bij voorkeur gelijktijdig gegeven met de radiotherapie omdat deze combinatie het beste resultaat geeft maar deze gelijktijdige toediening van chemotherapie en radiotherapie geeft meer neveneffecten. Bij de achtereenvolgende (=sequentiële) chemoradiotherapie worden er eerst 3 of 4 kuren chemotherapie gegeven, waarna dan de radiotherapie gegeven wordt. De achtereenvolgende chemoradiotherapie wordt om de volgende redenen gekozen:

1) de patiënt is matig van conditie, aangezien achtereenvolgende chemoradiatie minder neveneffecten dan de gelijktijdige chemoradiatie geeft, wordt er voor deze behandeling gekozen.

2) Het gezwel in de long of tussen de longen is te groot om een veilige bestraling te kunnen uitvoeren. Indien de behandeling uitgevoerd wordt dan zou er te veel longweefsel beschadigd worden. Er worden eerst 3 of 4 kuren chemotherapie gegeven. Hierdoor wordt het gezwel kleiner. Doordat het gezwel kleiner wordt, wordt ook het bestralingsvolume kleiner en hierdoor ook de dosis in de long lager. Hierdoor wordt de bestraling weer mogelijk.

Het doel van deze behandeling is: de tumor komt nooit meer terug.

Stadium IV long carcinoom:
Bij het stadium IV kan zowel de tumor in de long als de uitzaaiing in de botten, spier of andere organen bestraald worden. Zie hiervoor Bestraling voor uitgezaaide tumoren.

Het doel van deze behandeling kan zijn:
het ophoesten van bloed doen verdwijnen
de pijn verminderen
de kortademigheid verminderen


Copyright Stralend Samen © 2023

Naar boven