Huid

Er bestaan verschillende huidkankersoorten. De 3 meest voorkomende zijn het basaalcelcarcinoom, het plaveiselcelcarcinoom en het melanoom. De curatieve radiotherapeutische behandelingen voor deze 3 verschillende tumoren zijn verschillend. De palliatieve behandeling is voor deze 3 verschillende tumoren over het algemeen gelijk.

Curatieve behandeling

A) het basaalcelcarcinoom.
Het basaalcelcarcinoom is een kwaadaardige tumor die in principe niet uitzaait. Voor de behandeling van dit gezwel bestaan er verschillende technieken. Er kan behandeld worden met contactradiotherapie of met elektronen of met fotonen. Fotonen worden over het algemeen gebruikt indien het gaat om een wat groter of dieper gelegen gezwel. Het aantal bestralingen hangt af van de locatie van het gezwel en de grootte en varieert tussen 5-10 bestralingen waarbij er dan 1 tot bestralingen per week worden gegeven tot 18-33 dagelijkse bestralingen.

B) het plaveiselcelcarcinoom
Het plaveiselcelcarcinoom is een kwaadaardige tumor die kan uitzaaien. De bestralingen worden meestal gegeven na een resectie en als het gezwel groter was dan 2 cm. Als het gezwel kleiner was dan 2 cm maar de snijranden zijn niet of maar heel krap vrij dan wordt er ook bestraling gegeven. Bij voorkeur wordt er 4-6 weken na de resectie gestart met de bestralingen. Het aantal bestralingen varieert tussen de 18 en 33 keer. Meestal wordt de regio waar het gezwel zat bestraald.

Indien er uitzaaiingen vastgesteld zijn voor of kort na het operatief verwijderen van het gezwel dan wordt er niet meer bestraald. Eventueel kan er later bij locale klachten nog bestraald worden.

C) het melanoom
Het melanoom is een kwaadaardige tumor die kan uitzaaien. De bestralingen worden meestal gegeven na een krappe resectie en als er tumor gevonden wordt in meerdere klieren die tijdens de operatie (of aanvullende klierresectie) verwijderd werden. Bij voorkeur wordt er 4-6 weken na de operatie gestart met de bestralingen. Het aantal bestralingen varieert tussen de 20 en 33 keer. Meestal wordt de regio waar het gezwel zat bestraald.

Indien er uitzaaiingen voor of kort na het operatief verwijderen van het gezwel vastgesteld zijn dan wordt er meestal niet meer bestraald tenzij er risico is op locale problemen of indien er locale klachten zijn.

Palliatieve behandeling
Het doel van deze bestraling is om de pijn, het bloedverlies via de huid (een tumorwond met verzorgingsproblemen) of andere klachten te doen verdwijnen. Bij deze behandeling worden er meestal 5-10 bestralingen gegeven. Soms wordt er ook behandeld met een 1-malige bestraling.

Melanomen die niet meer operatief te verwijderen zijn of waarbij er beslist werd om ze niet meer operatief te behandelen kunnen met verschillende bestralingsschema's behandeld worden. Dit hangt af van de grootte of van de locatie van het gezwel of van de omliggende bestralingsgevoelige organen. Het aantal bestralingen kan 6 zijn waarbij er dan 2 of 3 keer per week bestraald werd, maar soms wordt er gekozen voor 10 tot 20 bestralingen.

Copyright Stralend Samen © 2023

Naar boven