Stichting Stralend Samen

Ons doel

Informatie over de Stichting Stralendsamen
• RSIN: 855511576

• Postadres: Aletta Jacobskade 112, 3137TC Vlaardingen

• Doelstelling en Beleidsplan:


Stichting Stralendsamen is opgericht om voorlichting te geven aan patiënten over de behandeling met radiotherapie. Dit zal verwezenlijkt worden via de website Stralendsamen en het boekje "Meneer de Wind en de Stralendieren". En het inzamelen van gelden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek met radiotherapie.

Bestuurders of leden van de raad van toezicht kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Zij ontvangen geen loon of salaris.Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2015:


September 2015: oprichting van de stichting
Oktober 2015: vormgeving van het beleid over het informatieboekje: "Meneer de Wind en de Stralendieren".
December 2015: creëren van de website: www.stralendsamen.nl

Financiele verantwoording 2015: volgt


Copyright Stralend Samen © 2023

Naar boven