Doel

Het doel van de stichting is
a. het informeren van en voorlichting geven aan patiënten over de behandeling met radiotherapie;
b. het inzamelen van gelden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek met radiotherapie;

Informatie over de Stichting Stralendsamen
• RSIN: 855511576
• Postadres: Aletta Jacobskade 112, 3137TC Vlaardingen

Doelstelling en Beleidsplan:
a. het informeren van en voorlichting geven aan patiënten over de behandeling met radiotherapie. Dit zal verwezenlijkt worden via de website Stralendsamen en het boekje "Meneer de Wind en de Stralendieren".
b. het inzamelen van gelden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek met radiotherapie.

Bestuurders of leden
• Bestuurders of leden van de raad van toezicht kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Zij ontvangen geen loon of salaris.

Doelstellingen 2017:
• Het informeren en verspreiden van het informatieboekje: "Meneer de Wind en de Stralendieren" over de Nederlandse radiotherapiecentra.
• Het aanpassen van de website: www.stralendsamen.nl
• Het organiseren van het 2de Rijnmondse Multidisciplinaire Symposium Gastro-intestinale tumoren.
• Het inzamelen van gelden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek met radiotherapie.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2016:
• Het informeren en verspreiden van het informatieboekje: "Meneer de Wind en de Stralendieren" over de Nederlandse radiotherapiecentra.
• Creëren en aanpassen van de website: www.stralendsamen.nl
• Het houden van het 1ste Rijnmondse Multidisciplinaire Symposium Gastro-intestinale tumoren op 03/03/2016.

Financieel overzicht 2016
Saldo op 01-01-2016: 4135 Euro

Onkosten:
Opzetten internet: 914 Euro
Internetonderhoud: 103 Euro
Bankkosten: 15 Euro

Totaal onkosten: 1032 Euro
Totaal inkomsten: 0 euro
Saldo op 31-12-2016: 3103 Euro

Copyright Stralend Samen © 2023

Naar boven