Baarmoederhals

De bestraling bij baarmoederhalskanker kan ofwel met curatieve opzet zijn ofwel met palliatieve opzet

1) Curatieve opzet
Bij baarmoederhalskanker zijn er voornamelijk 2 behandelingsmogelijkheden. De eerste is het operatief verwijderen van het gezwel, eventueel gevolgd door een radiotherapeutische behandeling, de andere is een chemoradiotherapeutische behandeling. De operatieve behandeling (eventueel gevolgd door radiotherapie) wordt toegepast indien het gezwel niet te groot is.

A) Radiotherapeutische behandeling na operatie
Eerst wordt de baarmoeder en baarmoederhals operatief verwijderd. Afhankelijk van de tumorgrootte en de aangedane klieren wordt er beslist of er postoperatieve radiotherapie nodig is. Bij deze radiotherapeutische behandeling wordt de regio bestraald waar de tumor en de klieren aanwezig was. Meestal worden er 23 tot 25 bestralingen gegeven. Soms wordt er een behandeling met brachytherapie gegeven. Hierbij wordt dan de top van de vagina bestraald.

B) Chemoradiotherapie
Deze bestraling heeft als doel het gezwel definitief te doen verdwijnen. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende mogelijkheden: 1) chemoradiotherapie, 2) radiotherapie alleen.

Bij de chemoradiatie krijgt de patiënt tijdens de bestralingsdagen chemotherapie toegediend. Deze chemotherapie kan dagelijks, 1 keer per week toegediend worden of 1 keer per 3 weken. Het aantal bestralingen varieert tussen de 20 tot 33 keer. Bij deze bestraling wordt meestal de "kleine" bekkeninhoud bestraald en wordt er getracht om de blaas en de endeldarm zo weinig mogelijk te bestralen. Na deze bestraling volgt een behandeling met brachytherapie. Deze behandeling bestaat meestal uit 3 implantaties. Hierbij wordt er een hol staafje in de baarmoederhals en baarmoeder gebracht terwijl de patiënt in narcose is. Een radioactieve bron wordt dan computer gestuurd in het staafje geleid via holle katheters en blijft de bron daar tot de benodigde bestralingsdosis is afgegeven. Daarna gaat de bron computergestuurd en automatisch terug in de met lood afgeschermde ruimte van het apparaat.

Bij de behandeling met radiotherapie alleen variëren het aantal bestralingen ook tussen de 20-33 keer.

2) Palliatieve opzet
Het doel van deze bestraling is om de pijn, het bloedverlies via de vagina (of urine) of andere klachten in de onderbuik te doen verdwijnen. Bij deze behandeling worden er 5 tot 10 bestralingen gegeven. Soms wordt er ook behandeld met een 1-malige bestraling.

Copyright Stralend Samen © 2023

Naar boven