Endeldarm

De behandeling van een endeldarmkanker of rectumcarcinoom is vast gelegd in de Nederlandse richtlijn. De behandeling hangt af van het stadium en kan opgedeeld worden in 3 behandelingen. Daarnaast zijn er nog andere behandelingen.

1) alleen chirurgie
2) korte voorbestraling gevolgd door resectie
3) chemoradiatie gevolgd door resectie
4) andere behandelingen

De meest voorkomende bestralingen/behandelwijzen voor de endeldarmtumor zijn:

1. Geen bestralingen, alleen chirugie
Meestal wordt er dan een TME of TEM uitgevoerd, afhankelijk van het tumorstadium. (TME=totale mesorectale chirurgie, TEM: transanale endoscopische microchirurgie)

2. Korte voorbestraling gevolgd door TME resectie (TME=totale mesorectale chirurgie)
Bij de korte voorbestraling worden er 5 bestralingen gegeven gevolgd door een operatie. Deze operatie wordt het best binnen de 7 dagen na laatste bestraling uitgevoerd.

3. Lange voorbestraling (met of zonder chemotherapie), gevolgd door TME resectie (TME=totale mesorectale chirurgie): bij de lange voorbestraling worden er 19-25 bestralingen gegeven gevolgd door een operatie. Deze operatie wordt 6 tot 10 weken na de laatste bestraling uitgevoerd. Indien er beslist is dat u ook chemotherapie tijdens de bestralingen zal krijgen dan bestaat de chemotherapie meestal uit pilletjes, maar de chemotherapie kan ook intraveneus (via de venen of bloedvaten) toegediend worden. De pilletjes worden dagelijks ingenomen. Het aantal pilletjes die u moet innemen wordt bepaald de medisch oncoloog. Hij of zij zal u daarvan op de hoogte brengen.

4. Andere behandelwijzen

4.1 Herbestraling
Indien u al bestraald bent op het bekken dan is een nieuwe bestraling wel uit te voeren maar dan hebt u meer risicos op bijwerkingen. Om die reden wordt er soms geen bestraling gegeven of wordt er beslist om het aantal bestralingen te wijzigen. In de meeste gevallen wordt dit dan 15 bestralingen eventueel ook gecombineerd met chemotherapie (zie boven), maar het exacte aantal wordt bepaald door de radiotherapeut en hangt af van uw voorgaande bestraling, de organen die in de buurt liggen en de risico's die de bestraling met zich meebrengen.

4.2 Anussparende behandeling voor het endeldarmca
Soms zit de tumor heel dicht bij de anus en kan de anus niet behouden blijven tijdens de operatie en dan wordt er een definitief stoma geplaatst.

Indien het gezwel zich als een vroegstadium presenteert dan kan de anus behouden blijven. De patient wordt dan eerst behandeld met chemoradiatie. Het vervolg van de behandeling hangt af van de reactie van het gezwel op de chemoradiatie. Indien het gezwel volledig verdwenen is door de bestraling en de chemotherapie dan kan men geen operatie doen en afwachten. Er moet dan wel om de 3 maanden onderzoekingen gebeuren (endo-echo, scopie en/of MRI) om te zien of het gezwel niet teruggekomen is, Is het gezwel heel goed kleiner geworden dan kan het gezwel verwijderd worden met een TEM (Transanale Endoscopische Microchirurugie). Indien het gezwel volledig verwijderd is, kan er verder afgewacht worden mits er een regelmatige controle gebeurt met MRI en scopie. Indien het gezwel niet volledig verwijderd is dan moet er een TME (totale mesorectale resectie) gebeuren waarbij de anus dan verwijderd wordt en er een stoma geplaatst wordt.

Deze behandeling is vrij nieuw. Het is echter op dit moment niet bewezen dat deze behandeling een gelijkwaardige of beter tumorcontrole heeft in vergelijking met een TME resectie en of deze behandeling resulteert in een gelijkwaardige overleving in vergelijking met het korte voorbestralen gevolgd door een TME resectie. Om de geschreven medische resultaten te objectiveren is er in Nederland recent een studie uitgevoerd. De vroege resultaten hiervan zijn recent gepubliceerd.

Copyright Stralend Samen © 2023

Naar boven